Historik

Svea Enduro Klubb bildades i mars 2004 för att i första hand vara en övergripande arrangörsklubb för VM-Enduro i Sverige och fungerade även som sådan vid VM-tävlingen i Skövde samma år. Klubben är ansluten till SVEMO och tillhör Östra Motorcykelförbundet.

Sedan dess har klubben fört en mer vilade tillvaro, men finns som en resurs för SVEMO Endurosektion och förvaltar överskott från VM-tävlingen 2004. Bland annat har Svea EK
varit med och stöttat VM-tävlingarna i Östersund år 2006 och 2007 med 60 tusen kronor.

Under de senaste åren har överskottet från det centrala träningslägret med våra landslag
som tränare, slussats vidare via Svea EK att täcka kostnader vid deltagandet i ISDE.
Efter tre år i Laxå arrangeras 2009 års läger i Falköping den 5-6 september.

 


Kontakta oss

Information

Historik
Bli Medlem
Allmänt

Träningsläger
Anmälningar
Deltagare
PM och Info