Träningslägret i Enköping
24-25 april är inställt

Idag den 13 april har vi tagit beslutet att ställa in lägret i Enköping.

Beslutet beror på att för få anmälningar kommit in.

Vi hoppas kunna återkomma med ett läger vid ett senare tillfälle.

Vi ber de som har betalt in avgiften att meddela kontonummer för återbetalning till

Anders Lindén, per e-mail linden.anders@telia.com.

Vid frågor kontakta Robert Svensson 070- 812 74 14,

eller L-G Ståhl 070-588 07 88.

Robert Svensson
Svemo Endurosektion

 Kontakta oss

Information

Historik
Bli Medlem
Allmänt

Träningsläger
Anmälningar
Deltagare
PM och Info